Η Σχολή

 

Η Σχολή  λειτουργεί απο το 1988 και είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και στεγάζεται στον 1ο όροφο μιας πολυκατοικίας.

Στα πλαίσια ίδρυσης και λειτουργίας οποιασδήποτε σχολής χορού απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού μετά από αυστηρό έλεγχο. Κατά συνέπεια, δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια όπως ορίζει ο Ν. 1158/81 σε συνδιασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83. Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του  χορού.