Μουσικοκινητική Αγωγή

Η πρώτη επαφή των παιδιών (από 3,5- 6 ετών) με το χορό, το ρυθμό και τη μουσική. Με την µουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν µέσα από το σώµα και την κίνησή του, τους νόµους της µουσικής , της µετρικής, του λόγου, του χώρου. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατοµικό ρυθµό και µε το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαµβάνειέννοιες.
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), µε πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο. Ευαισθητοποιούνται µουσικά.

Τα µαθήµατα της µουσικοκινητικής αγωγής  στοχεύουν:

  • αίσθηση του χώρου και του χρόνου
  • κινητική εξέλιξη
  • δηµιουργικότητα  και φαντασία
  • ρυθµική αντίληψη µουσική µνήμη