Σύχρονος Χορός

Η ιστορία του σύγχρονου χορού ξεκίνησε στην Αμερική στα τέλη του 1920 ως μία μορφή αντίδρασης στις αυστηρές δομές του μπαλέτου. Η ανάγκη ύπαρξης νέων τρόπων κίνησης και έκφρασης οδήγησε στην δημιουργία του.

Τα συστήματα σύγχρονου χορού που διδάσκονται στη σχολή είναι Limon και Release.  H χρήση της βαρύτητας(αντίσταση και υποχώρηση), η πτώση και επαναφορά, η αιώρηση, η αντίθεση δυνάμεων, η ευθυγράμμιση, η διαδοχική κίνηση και η μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε δυναμική και αντίστροφα, είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου χορού.

Ανάμεσα από τα μαθήματα της τεχνικής υπάρχουν μαθήματα αυτοσχεδιασμού. Επειδή ο χορός δεν είναι μόνο τεχνική, ενσωματώνοντας και τον αυτοσχεδιασμό, θα ξεκλειδώσουμε το σώμα μας ανακαλύπτοντας τα όρια και τις δυνατότητες του μέσα από πιο ελεύθερη και δημιουργική κίνηση.