Ο στόχος μας

Η τέχνη του χορού δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης, της εξωτερίκευσης των συναισθημάτων και της προσωπικότητας . Συνδιάζοντας τη φαντασία, τη μουσική, την οπτική και την κίνηση ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει κρυμμένες πτυχές του εαυτού του.  Χορεύοντας αποκτάται συνείδηση του σώματος και ενεργοποιείται ο αυθορμητισμός και η εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Στόχος μας είναι η μετάδοση της γνώσης  του χορού με παιδαγωγικό και δημιουργικό τρόπο, η σωστή και ασφαλής εκγύμναση, η αρμονία κινήσεων, η σωστή αίσθηση του χώρου, η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και γενικότερα η επαφή των μαθητών με την τέχνη του χορού.