Στόχοι της Σχολής είναι:

  • η καλλιέργεια και η ψυχική ανάταση των παιδιών που απλά ασχολούνται με τον χορό γιατί τον αγαπούν, χωρίς να στοχεύουν επαγγελματικά
  • η κατάρτηση των παιδιών που ενδιαφέρονται επαγγελματικά, μέσω εξετάσεων του I.S.T.D και
  • η σωστή προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) και σε Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές Χορού.

Η Σχολή απευθύνεται επίσης:

  • στην κατηγορία των παιδιών που θέλουν να βελτιώσουν κάποια σωματικά προβλήματα, όπως πλατυποδία, κύφωση, λόρδωση, σκολίωση κ.λ.π.